structure.gif

Chemická struktura
Filip Uhlík

Přednáška (PDF)

Cvičení
• Série číslo 1 (PDF)
• Série číslo 2 (PDF)
• Série číslo 3 (PDF)
• Série číslo 4 (PDF)
• Série číslo 5 (PDF)
• Série číslo 6 (PDF)
• Série číslo 7 (PDF)
• Série číslo 8 (PDF)
• Série číslo 9 (PDF)
• Série číslo 10 (PDF)
• Série číslo 11 (PDF)
◦ Výsledky testů.

Obtížnost příkladů (vzhledem k předpokládaným schopnostem účastníků cvičení):
[1] zřejmé řešení, [2] krátká úvaha (≈1 minuta) nebo krátký výpočet (1-3 řádky),
[3] delší úvaha (≈5 minut) nebo delší výpočet, [4] delší a hlubší úvaha nebo dlouhý, pracný či jinak náročný výpočet,
[5] obtížný nebo za rámec cvičení sahající až otevřený problém